Månadsarkiv: april 2013

Slöjd och kommande fredagar

Hej!

Följande gäller för slöjden och de kommande fredagarna.

Sista slöjdtillfället för både syslöjden och träslöjden är nu på fredag den 3/5,  v.18.

V.19 är det röd dag på fredagen så då är ni lediga.

Från och med v.20 så flyttas SO-lektionen på fredag morgon till måndag eftermiddag vilket innebär att ni är helt lediga från och med fredag v.20.

Följande fredagar har ni ingen undervisning:

17/5

24/5

31/5

(7/6= Röd dag=  alla är lediga)

14/6 är det skolavslutning och obligatorisk närvaro.

/ Terése

 

Annonser

Info inför resten av VT-13 samt inför ÅK 9

Information om resterande tid av VT-13 samt inför åk 9

Tiden går fort och det närmar sig de sista veckorna inför skolavslutningen.

Jag (Terése) kommer att jobba fram till den 5 juni då jag går på mammaledighet. Under de resterande veckorna som är kvar nu, v.18-v.24, kommer fyra av mina kollegor, Johan, Pia, Magnus och Marcus, att gå in och ta över mentorskapet/klassföreståndarskapet för åk 8. Detta på grund av att jag behöver gå ner i arbetsbelastning/arbetstid under de sista veckorna.

Vi på skolan ser det även som en bra och successiv övergång inför kommande läsår då Magnus kommer att vikariera för mig både som engelsklärare och som mentor för åk 9. Mentorskapet i åk 9 kommer han att dela tillsammans med Pia.

Jag kommer att ha en ordentlig överlämning till Magnus och Pia samt även till Johan och Marcus som går in under v. 18-24.

Vad detta innebär rent praktiskt är att eleverna i klassen kommer bli tilldelad en mentor under v.18-24. Det är den personen ni hör av er till om ni behöver komma i kontakt med skolan ex. vid ledighet, frågor,elevärenden, klassaktiviteter mm.

Inför Ht-13 kommer Pia och Magnus att planera upp mentorskapet och återkomma med information.

Mentorskapsindelning:

Johan:

Isak, Filip, Isabell, Sofia, Jakob

Marcus:

Matilda O, Robin, Madde, Rasmus, Astrid, Frida, Miranda, Julian

Pia:

Therese, Emily, Lina D, Max, Lina S, Sepideh

Magnus:

Julia, Matilda H, André, Jasmine, Micke

Mail till mentorer:

johan.wallin@sandbergskaskolan.se

marcus.h.eriksson@sandbergskaskolan.se

pia.malm@sandbergska.se

magnus.olsson@sandbergskaskolan.se

Jag vill passa på att tacka för dessa 3 år tillsammans med er elever och föräldrar. Vi har haft många roliga stunder och jag ser en fantastisk utveckling hos var och en av er elever. Jag kommer att försöka närvara vid skolavslutningen den 14/6 förutsatt att vi inte har blivit tre i vår familj.

Mvh / Terése


PENGAR till Newbody + Inf inför Valborgsmässoafton.

En påminnelse om att pengarna MÅSTE in senast fredag den här veckan.

 

Sen information inför Valborgsmässoafton:

Valborg 2013 föräldrabrev från_Fältarna


PROV FYSIK s 134 – 157 – tisdag v.18

Svar på instuderingsfrågorna:

Testa dig själv 8.1

1. Ämnen i gasform utvidgar sig mest.

2. a) Det är band som består av två sammanpressade metaller.

b) Den böjer sig.

c) I termostat och bimetalltermometer

3. Sprit

4. a) Celsiusskalan

b) Vattens fryspunkt (0 °C) och vattens kokpunkt (100°C).

5. a) −273°C

b) 0 K

6. Det beror på att brons längd ändras lite grand när temperaturen förändras. Tack vare rullarna kan bron röra sig en aning.

7. När temperaturen stiger, ökar vätskans volym. Vätskan stiger då uppåt i termometerröret. När temperaturen sjunker är det tvärtom.

8. Det beror på att vatten har sin högsta densitet vid +4C. Vatten med den temperaturen lägger sig därför närmast bottnen.

9. Temperatur är egentligen ett mått på hur mycket atomerna rör sig. Ju mindre de rör sig, desto lägre temperatur. Vid den absoluta nollpunkten är atomerna helt stilla.

10. Locket är gjort av metall och utvidgar sig lite mer än vad glasburken utvidgar sig när de värms. Locket blir helt enkelt lite för stort för burken och går lätt att skruva loss.

11. Om du spänner en elledning för hårt under sommaren kan den kanske gå av på vintern. Anledningen är att tråden blir kortare när det blir kallt.

12. a) Det bubblar i vattnet.

b) Anledningen är att luften i kolven utvidgar sig. Luft tränger då ut genom röret nere i vattnet. Luften stiger upp till ytan i form av luftbubblor.

13. Den ena fixpunkten är temperaturen hos en blandning av is och salt (0 °F). Den andra fixpunkten är den normala kroppstemperaturen vilken sattes till 96 °F.

14. 0,24 mm

Ur fysikalisk synvinkel har Rikard fel, även om de flesta förstår vad han menar. Eftersom temperatur är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig kan man bara direkt jämföra temperaturer i Kelvinskalan, dvs hur de förhåller sig till den absoluta nollpunkten. Detta innebär att när temperaturen ökar från rader till 10° grader ökar den bara med ca

1,8 % (5/273).

Testa dig själv 8.2

1. Ledning, strömning och strålning.

2. Silver och koppar

3. Gummi, glas och plast

4. Genom strömning

5. Genom strålning

6. Mörka kläder tar åt sig, absorberar, mer strålning än ljusa kläder.

7. Till exempel i stickade ylletröjor, fleecetröjor, dunjackor och isolerande byggnadsmaterial.

8. Luften ovanför elementet blir uppvärmd och stiger uppåt. Det skapar ett sug som drar in kall luft från golvet in mot elementet. Den kalla luften blir i sin tur uppvärmd av elementet och stiger uppåt. Luften i rummet cirkulerar.

9. Själva kärlet är av glas. Det har dubbla väggar med vakuum emellan. Dessutom är kärlets yta blank.

10. En solfångare är en låda med glaslock. Inuti lådan finns svarta plåtar med tunna vattenrör på baksidan. Under sommaren pumpas vatten genom rören. Vattnet värms av solen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ner i bergrum för att senare användas under vinterhalvåret.

11. Det kan bero på att tröjorna sitter för tätt. Det är luften i och mellan tröjorna som isolerar Anders kroppsvärme. Luft leder nämligen värme dåligt. En bra idé kan därför vara att ta av sig några tröjor så att han får mer luft mellan tröjorna.

Det beror på att snön isolerar mot den lägre temperaturen utanför snögrottan på samma sätt som isoleringen i en vägg gör. Till skillnad mot ett hus kommer dock temperaturen i en snögrotta bara att vara högre än temperaturen ute när det är minusgrader. Snö leder värme mycket dåligt (är en bra isolator) eftersom det finns mycket luft i snön.

Testa dig själv 8.3

1. a) Barometer

b) Hektopascal (hPa)

c) Hygrometer

d) %

e) Vindmätare (anemometer)

f) Meter per sekund (m/s)

g) Nederbördsmätare (pluviometer)

h) Millimeter (mm)

2. Det är en gränslinje mellan en varm och en kall luftmassa.

3. De består av vattendroppar och/eller iskristaller.

4. De uppkommer på grund av skillnader i lufttryck mellan olika områden.

5. Linjerna binder samman platser med samma lufttryck. Om det står 1 010 intill så betyder det att lufttrycket på de platser som linjen passerar är 1 010 hPa.

6. Det innebär att det blåser från norr.

7. Man smälter snön och ser hur många millimeter regn det motsvarar.

8. En varmfront bildas när en varm luftmassa tränger undan en kall luftmassa. En kallfront bildas när en kall luftmassa trycker sig in under en varm luftmassa.

9. a) 1 010–1 020 hPa.

b) Högtryckets centrum ligger i Ryssland och är 1 040–1 050 hPa.

c) Kallfront

d) Åt öster.

10. Det beror på jordens rotation. I stället bildas stora luftvirvlar. Kring ett högtryck blåser det medsols och kring ett lågtryck motsols.

11. Den relativa fuktigheten anger hur mycket vattenånga som luften innehåller.

12. Sjöbris uppkommer ofta på eftermiddagen. Den beror på att luften värms snabbare över land än över vatten. Den varma luften över land stiger och ersätts av kallare luft från vattnet. Det börjar blåsa in mot land.

13. Moln uppkommer genom att luft stiger uppåt och avkyls. Då kondenserar vattenånga till små vattendroppar. De i sin tur kan frysa till små iskristaller. Ett moln kan alltså bestå av moln och/eller iskristaller. Små vattendroppar eller iskristaller slår sig ibland samman till större droppar eller kristaller. Till slut blir dessa så tunga att de inte kan hålla sig svävande längre. De faller då mot marken som regn eller snö.

Det beror på att luftens temperatur är lägre på vintern. Det leder till att luftens densitet ökar vilket gör att den blir svårare att flytta på.

Testa dig själv 8.4

1. T ex elektrisk energi, värmeenergi och strålningsenergi.

2. Det är den temperatur då all rörelse hos molekylerna upphör.

3. När is smälter sliter sig molekylerna loss från sina platser och börjar röra sig fritt omkring. Isen övergår till vätskeform – vatten. När vattnet sedan kokar har molekylerna så hög hastighet att de lämnar vattnet. Vattnet förångas.

 


Idrotten

Hej hej.

Torsdag vecka 17 den 25/4 behöver klassen inget ombyte. Vi ska ha orienteringsteori i bollhallen. Tisdagen vecka 18 börjar  uteidrotten, så kläder efter väder.

Mvh

Patrik


Newbody pengar ska in senast FREDAG!

Hej!

Det är snabba ryck. Pengarna för Newbody måste lämnas in till mig senast FREDAG den här veckan, dvs v.16.

/ Terése

 


Inlämningsuppgiften till musiken

Hej alla, P2-uppgiften till musiken finns i historiken på 19 november 2012.

Vänliga hälsningar/Katarina